2 βιομηχανικές
μονάδες
Υπερσύγχρονος
εξοπλισμός
Διεθνής
προσανατολισμός