Διαχείριση ανακυκλώσιμων προϊόντων

ΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ:

HDPE – Πολυαιθυλένιο Υψηλής πυκνότητας

LDPE – Πολυαιθυλένιο Χαμηλής πυκνότητας

PP – Πολυπροπυλένιο

PS – Πολυστυρένιο

PVC – Πολυβινυλοχλωρίδιο

ABS – Βουταδιενίου Στυρενίου

SAN – Στυρένιο-ακρυονιτρίλιο

*Για παραλαβή και παράδοση υλικών προς ανακύκλωση παρακαλώ όπως δείτε τους όρους πώλησης και μεταφοράς.