Αίθουσα 4  Αρ. Περιπτέρου Β10-12-14 C9-11-13

12-15 Oct 2018,  PLASTICA 18 (1Oη Διεθνής Έκθεση Πλαστικών, Μηχανημάτων, Καλουπιών & Ανακύκλωσης)  Metropolitan Expo 

http://plastica-expo.gr/el/